Tentoonstellingsvereniging Oostermoer

Het Oostermoerfeest of gewoonweg Oostermoer is een feest met een lang verleden. Destijds was de doelstelling, het organiseren en bevorderen van tentoonstellingen in het belang van de landbouw. Tegenwoordig is het een feest voor de hele bevolking in de vijf Oostermoer regio’s in Noordoost Drenthe op de Hondsrug en het naastgelegen veengebied. Tot op de dag van vandaag staan er nog steeds typische agrarische festiviteiten op het programma, zoals de paardenkeuring, het concours hippique, de Oldtimer Trekkertoertocht en de boerentrekkertrek.

Het Oostermoer wordt ieder jaar met een toerbeurt door een dorp in het gebied verzorgd. Ieder dorp heeft een eigen Oostermoer Stichting en er is overkoepelend de Tentoonstellingsvereniging Oostermoer (ook wel TTV Oostermoer genoemd). Daarnaast is er ook een Vijfkampcommissie die ieder jaar de Vijfkampstrijd tussen de dorpen organiseert.

TTV Oostermoer

Het bestuur van de T.T.V. Oostermoer bestaat uit  Geert Everst (voorzitter), Jaap Hadderingh (vice-voorzitter), Harma Bartelds (secretaris), Harm Moek (penningmeester), Henk Welling, Janny Hoiting,  Gerbrand Lensen , Esther Pepping, Ina Tolner, Ivanka Bokhorst, Hilly ten Kate, Bert Venema, Heleen Oosterhuis, Agnes Smit, Annie Huizing en Coba Boer.

Voor en door de bevolking

Veel inwoners zijn al maanden bezig met de voorbereidingen om de buurt en het dorp zo goed mogelijk te presenteren. Dat zie je terug in de straatversiering, de lichtroute en een optocht van praalwagens. Het Oostermoer zorgt daarmee direct voor een sociale verbinding tussen de bewoners. Menig buurtvereniging is dan ook door het Oostermoer ontstaan. Daarnaast willen we nog steeds de agrarische sector onder de aandacht brengen bij de bevolking door middel van voorlichting en promotie. Tevens willen we natuurlijk de toeristen die naar Drenthe komen betrekken bij dit unieke festijn. Daarom zijn we nog steeds een tentoonstelling, al wordt nu meer het hele dorp of gebied tentoongesteld.

Het Oostermoer in beeld

Het hele jaar door zijn een flink aantal vrijwilligers aan de gang om het Oostermoerfeest gestalte te geven. Dat gebeurt door de TTV Oostermoer, de Vijfkampcommissie en de Stichting van het dorp dat in dat jaar het Oostermoerfeest mag organiseren. Daarnaast hebben wij een trouwe aanhang die lid is van het Oostermoer en die wij welkom heten op onze ledenavond.

De verdere promotie van het Oostermoerfeest bestaat uit de Oostermoerkrant die bij ruim 25.000 huishoudens op de deurmat valt, social media zoals Facebook en Instagram en natuurlijk deze website.

De historie van Tentoonstellingsvereniging Oostermoer

1844 - Oprichting Het Genootschap ter bevordering van de Landbouw in Drenthe

Het Genootschap ter bevordering van de Landbouw in Drenthe, opgericht in 1844, zag de veekeuringen als het voornaamste middel om hun doelstelling (de bevordering der landontginning en landbouw in de provincie Drenthe) te bereiken. Dit genootschap werd later DLG (Drents Landbouw Genootschap) genoemd. In het begin werd er één tentoonstelling in Drenthe gehouden in de plaats van oprichting Dieverbrug. Op de eerste tentoonstelling in 1845 bestond de aanvoer uit: 7 paarden, 10 stieren en 11 koeien.

1865 - Eerste tentoonstelling van landbouwwerktuigen

In het begin (vanaf 1845) werden ook landbouwwerktuigen ingezonden. Deze moesten doelmatig en bruikbaar zijn voor de Drentse landbouw.
Op de grote tentoonstelling in 1865 in Assen van 26 tot 30 juni werden een dorsmachine en een stoomploeg getoond. Een schuifschoffelploeg gemaakt door smid Meursing uit Drouwenermond werd met een premie van fl. 10,= bekroond.

1868 - De eerste Oostermoer Tentoonstelling

In kring 3 (nu Oostermoer) werd de eerste tentoonstelling gehouden in 1868 en vond daarna afwisselend plaats in één van de vijf (toenmalige) Oostermoer gemeentes. In welke plaats van deze gemeentes de tentoonstelling plaats vond stond toen niet vast. De verschillende plaatsen konden zich hiervoor aanmelden, waarna het bestuur de uiteindelijke keuze maakte. Voor 1914 werden de tentoonstellingen bijvoorbeeld gehouden in: Zuidlaren, Annen, Annerveenschekanaal, Eext, Eexterveen, Gieterveen, Gieten, Gasselternijveen, Nieuw-Buinen en Borger.

1902 - Zaaigranen en pootgoed

In het Oostermoer gebied, met de op akkerbouwgerichte veenkoloniën, werden ook keuringen van zaaigranen en pootgoed gehouden. In de herfst keuringen van winterzaaizaden en in het voorjaar zomerzaaizaden en zomerpootgoed. Op de voorjaarskeuring van 1902 werden 24 monsters aangeboden: 9 st. zwarte haver, 8 st. witte haver, 3 st. paardebonen, 1 st schaapsboon, 1 st. duiveboon, 1 st. groene erwten en 1 st. maltabonen.

1919 - Naam veranderd in Tentoonstellingsvereniging “Oostermoer”

Mede naar aanleiding van een reorganisatie van het Genootschap werd in 1919 de oorspronkelijke naam van de vereniging (Landbouwtentoonstelling van kring 3 van het Genootschap ter Bevordering van de Landbouw in Drenthe) gewijzigd in Tentoonstellingsvereniging “Oostermoer”. Hiermee kregen alle tentoonstellingsverenigingen in Drenthe ook een grotere zelfstandigheid. In de plaats van de tentoonstelling werd een feestcommissie ingesteld, die de overige feestelijkheden organiseerde.

1983 - Oprichting plaatselijke stichtingen

Sinds 1983 hebben de plaatselijke stichtingen een grotere zelfstandigheid en organiseren zij alle feestelijkheden. Ieder Oostermoerdorp heeft een eigen stichting. Dit zijn Zuidlaren, Annen, Eext, Gieten, Gasselte, Gasselternijveen en Borger.

1984 - Start van de Vijfkamp

In 1984 wordt gestart met de Vijfkamp, een sportieve strijd tussen de vijf aangesloten voormalige Oostermoer gemeenten Zuidlaren, Annen, Gieten, Gasselte en Borger. Hiervoor wordt ook een vijfkamp commissie opgericht.

2016 - Een nieuw logo en huisstijl

In het Brinkhotel in Zuidlaren wordt in 2016 het nieuwe logo en bijpassende huisstijl onthuld door de voorzitters van Oostermoer TTV en de stichtingen.

2018 - 150 jarig bestaan Oostermoer

Het Oostermoer bestaat in 2018 150 jaar en wordt uitgebreid gevierd in Gasselternijveen.